Agregaty kogeneracyjne – inne paliwa
  

LPG

Lista produkowanych typów

 Typ agregatu
 kogeneracyjnego
Produkcja energii
elektrycznej [kW]
Produkcja ciepła [kW]

Wartość opałowa [kW]

Standard
Zwiększona*
 Micro T7 6,5 16,4 18,8 24,5
 Micro T30 30 60,9 70,5 97,7

*Przy użyciu dodatkowego wymiennika spalin

Gaz kopalniany

Głównym składnikiem gazu kopalnianego jest metan, który jest jednym z najgroźniejszych gazów cieplarnianych. Gaz kopalniany pochodzi głownie z kopalni, w których odbywa się wydobycie węgla oraz w mniejszym  stopniu z kopalni gdzie wydobycie zostało zakończone. Jednak gazu kopalnianego nie można traktować tylko jako zagrożenia, ponieważ ze względu na duży potencjał energetyczny, może on być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Projekty wykorzystujące agregaty kogeneracyjne TEDOM do utylizacji gazu kopalnianego są realizowane głownie w Republice Czeskiej oraz w Polsce.

Feel free to download the Energy utilization of mining gas.