Aktualności

A++ dla jednostek TEDOM

Zgodnie z rozporządzeniem ES 811/2013, obowiązkiem producenta jednostek kogeneracyjnych o mocy elektrycznej do 50kWe, dostarczanych w obszarze EU, jest oznaczanie tych produktów etykietą energetyczną. Jednostki kogeneracyjne TEDOM są klasyfikowane do sezonowej klasy energooszczędności A++. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 26 września 2015r., etykietą energetyczną oznakowane są wszystkie jednostki kogeneracyjne do mocy elektrycznej podanej powyżej. Obowiązku oznakowania etykietą energetyczną nie stosuje się dla jednostek kogeneracyjnych o wyższej mocy, mimo iż spełniają one kryterium wysokiej sprawności.

Spotkanie Partnerów 2015

We wrześniu tego roku odbyło się w Pradze tradycyjne spotkanie zagranicznych przedstawicieli firmy TEDOM.

Dowiedz się więcej

Nowa jednostka kogeneracyjna w Polsce

Nasza spółka zależna TEDOM Poland uruchomiła w czerwcu 2015 roku na oczyszczalni ścieków w Jędrychówku, gmina Morąg w północnej Polsce, jednostkę kogeneracyjną Cento T100 o mocy elektrycznej 106 kW oraz 143 kW mocy cieplnej.

Dowiedz się więcej

TEDOM podgrzewa wodę dla pływaków w Sydney

Już dwa lata dostarcza agregat kogeneracyjny TEDOM energię elektryczną i ciepło do North Sydney Olympic Pool (stadion pływacki)w australijskim mieście Sydney.

Dowiedz się więcej

Micro T33 – nowa jednostka w ofercie

Od kwietnia 2015 dodajemy do naszego asortymentu jednostkę kogeneracyjną Micro T33. Będzie on alternatywą dla agregatu Micro T30,  tradycyjnie najczęściej wybieranego z typoszeregu Micro. Nowy agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 33 kW będzie oferowany przez pewien czas w programie Start. Zapytania na temat Warunków tego programu proszę kierować do regionalnych kierowników sprzedaży.

Dwie nowe jednostki kogeneracyjne zasilane biogazem na Ukrainie

Firma TEDOM we współpracy z firmą Phoenix Zeppelin Ukraina dostarczyła firmie Chips Lux,  produkującej chipsy ziemniaczane, system służący do odzyskiwania energii z biogazu, który jest produkowany z odpadów powstałych przy przetwarzaniu ziemniaków.

Dowiedz się więcej

Pierwsza jednostka kogeneracyjna TEDOM w Szwecji

Dzięki współpracy z naszym partnerem, firmą International Energy Solutions, dostarczyliśmy pierwszy agregat kogeneracyjny TEDOM do Szwecji. Jest to jednostka Micro T30 BIO, która została dostarczona do przedsiębiorstwa rolniczego w miejscowości Stenstaviku. Agregat kogeneracyjny został oddany do eksploatacji pod koniec maja 2015 roku.

Zapraszamy Państwo na stoisko partnera Shentongroup w Suistanability Live

Nasz brytyjski partner Shentongroup będzie brał udział w targach w Suistainability Live, które odbędą się pomiędzy 21 i 23 kwietnia 2015r w Birmingham. Na stanowisku L64 będzie do obejrzenia jednostka kogeneracyjna TEDOM Micro T30. Zapraszamy Państwa na do zwiedzania.

Zwiększamy moc cieplną jednostek kogeneracyjnych

Jako opcję standardową oferujemy dla wszystkich jednostek kogeneracyjnych pracujących na gazie ziemnym wersję ze zwiększoną mocą cieplną. Wersja ta jest wyposażona w dodatkowy wymiennik spalinowy, który zapewnia wyższe schłodzenie spalin. Powodując tym samym zwiększenie mocy cieplnej oraz sprawności całkowitej jednostki kogeneracyjnej. Zapoznaj się z aktualnymi parametrami jednostek kogeneracyjnych lub pobierz aktualną broszurę z ofertą naszych agregatów.

Jednostki TEDOM o emisji NOx poniżej 100 mg / m3

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na dostawy jednostek kogeneracyjnych o obniżonej emisji tlenków azotu, informujemy wszystkich potencjalnych klientów, iż dla wybranych jednostek TEDOM oferuje także wersje o emisji NOx poniżej 100 mg / m3.