Aktualności

Internation fair IGEM 2011 in Kuala Lumpur

In the first half of September in Kuala Lumpur, Malaysia was held an international fair and conference IGEM 2011, focusing on green technology and eco products.

Dowiedz się więcej

INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR in Plovdiv

In these days our Bulgarian business partner CHIME Ltd. traditionally exhibits on INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR in Plovdiv.

Dowiedz się więcej

20th anniversary of TEDOM Company

On the 9th June 2011 TEDOM reminded the 20 years of its establishment on the celebration in Castle  in Jaroměřice nad Rokytnou.  About 250 guests, mostly important customers and sales representatives took part at the celebration. Some of them came from abroad.

Dowiedz się więcej

TEDOM a.s. se zapojil do projektu IQ INDUSTRY

Dne 11. února 2011 uspořádala Divize Kogenerace v Hořovicích v  rámci své účasti na projektu IQ INDUSTRY seminář na téma "Kogenerační jednotka - zdroj elektrické a tepelné energie". Garantem semináře byl technický ředitel divize Kogenerace Ing. Štochl a lektor Mgr. Komínek.  Semináře se zúčastnilo 17 učitelů a mistrů praktické výuky odborných škol a učilišť. Další informace si přečtěte v této zprávě.

20 let společnosti TEDOM

Dne 9. června 2011 si TEDOM slavnostní akcí na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou připomněl 20 let od svého vzniku. Oslavy se zúčastnilo 250 hostů z řad významných zákazníků a obchodních partnerů. Část z nich přijela i ze zahraničí.

Na pódiu se sešli všichni bývalí společníci, kteří zavzpomínali na začátky budování společnosti v 90. letech 20. století. Současní akcionáři pak nastínili výhled dalšího vývoje firmy TEDOM.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim zákazníkům za to, že nám umožnili růst a rozvíjet se. Poděkovat  bychom chtěli také našim zaměstnancům, protože bez nich by TEDOM po 20 letech existence nebyl tam, kde je: mezi významnými českými firmami s ambicí dále se rozvíjet a prosazovat na evropské i celosvětové úrovni.

ČEZ Energo, s.r.o. – společný podnik TEDOM a.s. a Skupiny ČEZ

Instalaci a provozování lokálních zdrojů elektřiny a tepla zajistí nově založená společnost ČEZ Energo, s.r.o. Nový společný podnik TEDOM a.s. a skupiny ČEZ provozuje již od svého vzniku 45 kogeneračních jednotek o elektrickém výkonu 12 MW. Cílem této společnosti je budování a následné provozování dalších kogeneračních zdrojů elektřiny. Generálním ředitelem a jednatelem byl jmenován Michal Rzyman, dalšími jednateli jsou Ivo Poukar a Lumír Žák. Podrobnější informace v tiskové zprávě.

Informace o fúzi

Dne 1. 11. 2010 byl uskutečněn proces fúze sloučením společností TEDOM s.r.o., TEDOM Energo s.r.o., TEDOM CHP s.r.o. a Jesenická tepelná společnost s.r.o. se společností TEDOM Holding a.s. Nová obchodní forma nástupnické společnosti zní TEDOM a.s. Sídlo společnosti zůstává ve Výčapech. Ke dni účinnosti zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku přešla všechna práva a povinnosti společností TEDOM s.r.o., TEDOM ENERGO s.r.o., TEDOM CHP s.r.o. a JESENICKÁ TEPELNÁ SPOLEČNOST s.r.o., na nástupnickou společnost TEDOM a.s.

« Poprzedni 1 3 5 6 7 8 Next »