Certyfikacja ISO

 

Polityka Tedom a.s. w obszarze Ochrony Środowiska

Zakres naszych działań obejmuje sprzedaż technologii oszczędzania energii (agregaty kogeneracyjne) oraz dostaw ciepła i energii elektrycznej z tak wysoką wydajnością produkcji jak to możliwe.  Ponadto towarem handlowym jest autobus napędzany gazem ziemnym, przeznaczony głównie do miejskiego ruchu. Właściwie, jest to oszczędność pierwotnego źródła energii i redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Firmie TEDOM zależy również, aby spełnić wymagania i oczekiwania klientów w zakresie jakości wszystkich usług, jakie oferuje. Jednym z głównych czynników, które są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania firmy jest systematyczne i przejrzyste zarządzanie na wszystkich szczeblach zarządzania. Ogólnie rzecz biorąc, sukces jest wynikiem wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania opartego na stałej poprawie działalności przedsiębiorstwa i wzajemnego poszanowania potrzeb i wymagań wszystkich współpracujących stron, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

 

Certyfikaty ISO posiadane przez TEDOM a.s.

Certifikát 9001-2008, 2016 ENCertifikát 14001-2004, 2016 EN

Powiązane dokumenty:

The General purchase conditions
TEDOM a.s. Quality Management and Environmental Management Policy