Powrót do przeglądu aktualności

Rozruch Gazowej Pompy Ciepła TEDOM w Brnie

We wrześniu 2015r. przeprowadziliśmy rozruch Gazowej Pompy Ciepła TEDOM Polo 100 u jednego z wiodących producentów wyrobów mięsnych, Zakłady Mięsne STEINEX a.s. Brno.

Gazowa pompa ciepła zastąpiła elektryczne chłodzenie z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. W zakładach mięsnych gazowa pompa ciepła zapewnia utrzymanie wymaganej  temperatury w technologii produkcji oraz w pomieszczeniach magazynowych. Ponadto  dostarcza ona ciepło do przygotowania wody grzewczej, mycia plastikowych pojemników i podgrzewania wody zasilającej generator pary. W ten sposób oszczędza ona paliwo zużywane przez wodne kotły grzewcze i generator pary. We współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Brnie eksploatujemy pompę ciepła u klienta, w celu pilnowania oraz monitorowania zgodności ze wszystkimi parametrami, które zostały obiecane klientowi.