Powrót do przeglądu aktualności

TEDOM ponownie wśród 100 najlepszych firm

W corocznie organizowanym konkursie na 100 Najlepszych Czeskich Firm, TEDOM uzyskał 55. miejsce, co oznacza polepszenie pozycji o 30 miejsc w porównaniu z poprzednim rokiem.

Celem konkursu w skali kraju jest zidentyfikowanie, wybranie, przedstawienie i uhonorowanie na forum publicznym czeskich firm, które osiągnęły bardzo dobre, wybitne lub niezwykłe pozytywne rezultaty. Nagrody wręczył organizator konkursu, firma Comenius, 27 listopada 2015 roku w Sali Hiszpańskiej Zamku Praskiego.