Rozwój firmy

  

1991 - powstanie firmy

TEDOM s.r.o., która została założona w Trebicu specjalizuje się w badaniach i rozwoju agregatów kogeneracyjnych ze spalinowymi silnikami gazowymi.

1994 - Utworzenie holdingu

Od 1994 roku zaczyna się pojawiać struktura firmy typu holding. TEDOM stopniowo wdraża systemy energii cieplnej w kilku czeskich miastach za pośrednictwem swoich spółek zależnych, a w 2000 r., rozszerza swoją działalność na Słowacji. Od czasu jej utworzenia, firma TEDOM współpracuje z zakładem produkcyjnym w Horovicach, z którym jest połączona kapitałowo od 1995 roku.

2001 - Elektryczność z biogazu

Kogenerace TEDOM - bioplynGłosimy nasz zamiar wspierania alternatywnych źródeł energii i zaczynamy oferować naszym klientom agregaty kogeneracyjne zasilane biogazem. Stopniowo zaczynamy koncentrować się na wykorzystaniu energii z gazu wysypiskowego z wielu składowisk odpadów komunalnych.

2003 - Rozbudowa mocy produkcyjnych

Nowe budynki do produkcji energii i dużej pojemności magazyn części zamiennych są budowane w mieście Výčapy. W sprzedaży aukcyjnej, TEDOM kupuje silniki byłej firmy LIAZ i wciela je w swojej strukturze jako oddzielny Dział Silników.

2004 - Produkcja autobusówAutobus TEDOM

Postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę produktów o miejskie i podmiejskie autobusy, które pasują do naszych silników gazowych i silników diesel. Produkcja autobusu jest obsługiwana przez nowo - utworzony Wydział Autobusów. Pod koniec 2006 roku otworzyliśmy nowy zakład produkcyjny w Trebicu do produkcji autobusów. Stacja tankowania CNG również została otwarta na początku 2009 roku, tak aby Trebic mógł powitać pierwsze Autobusy Tedom będące w użyciu.

2010 i Obecnie

W 2010 TEDOM s.r.o. i jej spółki zależne, zostały scalone w TEDOM a.s., tworząc w ten sposób firmę z prawie 600 pracownikami. Produkcja urządzeń enrgetycznych jest powiązana z produkcją autobusów za pomocą własnej produkcji silników. Widzimy nasz przyszły rozwój realizując takie działania, które doprowadzą do efektywnego wykorzystania paliw, jak również w aktywnym podejściu do realizacji europejskiej polityki ochrony środowiska.

2011 - Centrum energetyczne w australijskim Sydney

TEDOM nabywa australijską firmę GridX oraz rozpoczyna budowę centrum energetycznego na lotnisku w australijskim Sydney, wyposażonego w jednostki kogeneracyjne o mocy 12 MW. W grudniu zakończona zostaje produkcja autobusów. W zamian za to do Třebíč-a zostaje przeniesiona produkcja jednostek kogeneracyjnych serii Micro oraz Cento.

2012 - Gazowa pompa ciepła TEDOM

Produkcja jednostek kogeneracyjnych w fabryce w Třebíč-u stopniowo rośnie. Seria Cento zostaje uzupełniona o jednostkę z silnikiem Liebherr o mocy 200kW.  Prowadzone są także prace przy prototypie pompy ciepła napędzanej silnikiem gazowym. Pierwsza jednostka oznaczona TEDOM Polo 100 zostaje uruchomiona na koniec roku na terenie fabryki TEDOM w Třebíč-u.

2014 - Kolejne jednostki z silnikiem Liebherr

Oferta jednostek kogeneracyjnych serii Cento zostaje rozszerzona o kolejne maszyny o mocach od 135 do 500 kW. Rozwijamy prototyp gazowej pompy ciepła z „bezpośrednim odparowaniem“. Dostajemy się do finału konkursu European Business Awards.

2016 - Spółka joint venture w USA, akwizycja SCHNELL Motoren

Z amerykańską firmą Tecogen zakładamy spółkę joint venture TTCogen sprzedającą jednostki kogeneracyjne TEDOM na terenie USA. W październiku kupujemy znaczącego niemieckiego producenta jednostek kogeneracyjnych zasilanych biogazem SCHNELL Motoren. Dzięki temu uzyskujemy dodatkowe zaplecze do produkcji oraz rozwoju, a także rozległą sieć serwisową w Niemczech.